Werkgevers

Stress is een belangrijke veroorzaker van psychische klachten. Als werknemers om die reden uitvallen blijven ze vaak lang ziek. De werkgever heeft een grote eigen verantwoordelijkheid bij de re-integratie en moet twee jaar loon doorbetalen. Hoe voorkom je deze situatie?

 

Gezond werken

Werknemers die zich fit en gewaardeerd voelen zijn productief. Ze melden zich minder snel ziek en lossen problemen op het werk in goed overleg op. Bij het realiseren van een bedrijfscultuur waarin mensen gezond kunnen werken hoort een actief vitaliteitsbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld: gezonde voeding en bewegen stimuleren, medewerkerstevredenheid meten en eventuele knelpunten signaleren, medewerkers waarderen en open staan voor hun ideeën.

 

Verzuim voorkomen en beperken

Veel kortdurend verzuim duidt op spanningen en kan een voorbode zijn van langdurige uitval van medewerkers. Ook het hebben van te weinig uitdaging in het werk veroorzaakt stress. Dat verschijnsel heet een ‘bore out’: de werknemer is er wel, maar doet niet mee. Stressgerelateerd verzuim beïnvloedt de sfeer negatief en kost veel geld. Daarom is het belangrijk signalen vroegtijdig te herkennen en samen met de medewerker(s) naar een oplossing te zoeken. Festina Lente helpt met een kortdurend coachingstraject de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. De coaching richt zich op het bewust worden van stress-signalen, het herkennen van emoties en deze reguleren. Door een Festina Lente-programma gaan medewerkers zich prettiger voelen en beter presteren. Dat maakt het gemakkelijker om met hen in gesprek te gaan over stress. Lees wat Festina Lente kan doen om de vitaliteit en veerkracht van medewerkers te versterken.

 

 

 

Wat levert stress verminderen op:

 

- lagere ziektekosten door minder ziekteverzuim

- een hogere productiviteit

- een gezonde bedrijfscultuur

- positieve communicatie en meer klanttevredenheid

- fittere en energiekere medewerkers

Feiten en cijfers

  • 33 % van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten

  • 45 % van de werknemers zwijgt over stressklachten

  • 14 % van de werknemers is bang dat een gesprek over stress leidt tot een slechte beoordeling

  • 15 % procent van de leidinggevenden denkt dat de bedrijfscultuur een open gesprek over stress in de weg staat

  • sinds 2009 is uitval door stress met een factor 8 toegenomen

  • psychische klachten veroorzaken jaarlijks 6 miljoen verzuimdagen

  • een zieke medewerker kost circa € 250,- per dag

  • Elke euro die je in gezondheid van een medewerker investeert, levert 3 euro op

(bronnen: ministerie van Sociale Zaken, ArboNed, TNO, HRnetwerk.nl)

© 2014 Praktijk Festina Lente

 

Praktijk Festina Lente

Bloemendaalseweg 15

2061 CA Bloemendaal

06 - 43 23 92 98

 

eveline@praktijkfestinalente.nl

  • LinkedIn Clean